Tēma: Kādas iespējas ārsta palīgam iegūt ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitāti