Aktualitātes

Ārsta palīga/Ambulatorā dienesta ārsta palīga biedru naudas nomaksa

Kolēģi !

Lūgums pārskatīt vai esat veikuši maksājumus Latvijas ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālās biedrības kontā kā biedrības biedrs!!!

Par Biedru naudu:

Viens no biedrības biedra pienākumiem ir savlaicīgi un regulāri biedru naudas maksājumi.

Pateicoties tiem, Biedrība var organizēt savu darbu biedrības biedru atbalstam, veikt samaksu par telpu nomu, IT pakalpojumu nodrošinājumu, kancelejas preču nodrošināšanu un citus maksājumus, kuri veicina biedrības attīstību. Šādu kārtību 2016.gada atskaites konferencē  atbalstīja konferences dalībnieki un tas tika apstiprināts biedrības statūtos.

Kā jebkurai organizācijai, arī biedrībai ir būtiski plānot savu budžetu. Diemžēl to apgrūtina to biedru rīcība, kuri biedru naudu nemaksā noteiktajos termiņos vai pat nemaksā vispār. Reizēm biedru naudas nemaksātājs pat vēlas turpināt saņemt biedrības paredzētos labumus (piemēram, bez maksas piedalīties biedrības konferencēs, jo tādas tiek plānotas) vai par biedrību atceras, tikai tad, kad tuvojas resertifikācijas laiks. Šādās situācijās veidojas negodprātīga attieksme pret tiem biedriem, kuri maksājumus veic apzinīgi, un no kuru samaksātajām biedru naudām tiek pastāvīgi īstenoti biedrības mērķi un uzdevumi.

Pateicamies visiem, kuri biedra naudas maksā atbilstoši statūtos noteiktajam un kopsapulcē pieņemtajam lēmumam. Tajā pašā laikā aicinām biedrus, kuri kādu iemeslu dēļ biedru naudu nav samaksājuši, sazināties ar asociācijas valdi, lai risinātu radušos situāciju. Atgādinām, ka saskaņā ar statūtiem biedrības biedrs var tikt izslēgts no biedrības, ja biedru naudas maksājums netiek veikts ilgāk par diviem gadiem.

Būsim korekti un sekosim līdz biedru naudas maksājumiem, lai neuzkrātos parāds un nerastos nepatīkamas situācijas, kas saistītas ar to. Ne velti latīņu teiciens vēsta :“Laimīgs ir tas, kas nevienam nav parādā”.

Informācijai:

Maksāt biedra naudu, naudas iemaksas izdarāmas vienu reizi gadā līdz tekošā gada 1.martam.

Informāciju par biedru naudas iepriekšējo gadu veicamajiem  maksājumiem var saņemt vēršoties pie Ingrīdas Bitenieces  (tel. 29841051, ingrida.biteniece@gmail.com);

Biedru nauda līdz 2016.gada 31.decembrim ir 6.00 EURO (tai skaitā par iepriekšējiem gadiem), bet sākot ar 2017.gada 1.janvāri 10.00 EURO.

Biedru naudas iemaksa jāveic sekojošā kontā:

Banka Citadele IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018

Rīgā, Gogoļa ielā 3., LV-1050 PVN reģ.Nr. LV40008010098