Tēma: Kādas iespējas ārsta palīgam iegūt ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitāti

Ārsta palīga/Ambulatorā dienesta ārsta palīga biedru naudas nomaksa

Kolēģi ! Lūgums pārskatīt vai esat veikuši maksājumus Latvijas ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālās biedrības kontā kā biedrības biedrs!!! Par Biedru […]

Aicinājums pieteikties studijām specialitātē

Aicinām pieteikties profesionālās pilnveides programmas „Ambulatorā dienesta ārsta palīga darbība” kursos. Šie kursi tiek organizēti, lai  iegūstot specialitāti varētu kārtot […]

Kādas iespējas ārsta palīgam iegūt Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitāti

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.268 ,Rīgā 2009.gada 24.martā “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās […]