Sertifikācijas | LADAPPB

Informācija Kolēģiem, kuri gatavojas Sertifikācijai!

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 943 no 2012. gada 18. decembra, kas stājas spēkā 2013. gada 1. janvārī, ārsta palīga sertifikātu izsniedz uz 5 gadiem, sekmīgi nokārtojot sertifikācijas eksāmenu (ārsta palīgs, kurš ieguvis specializāciju) Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātē sertifikācijas eksāmens notiek divās daļās:

 1. Teorētisko zināšanu pārbaude ( vismaz 75% pareizu atbilžu)
 2. Praktisko iemaņu pārbaude
 • LADĀPPB Sertifikācijas komisija piecu darbadienu laikā izvērtē eksāmena rezultātus un sagatavo priekšlikumu par sertifikāta piešķiršanu vai atteikumu, ko kopā ar sertifikācijas lapu (2.pielikums) iesniedz sertifikācijas padomei (LĀPPOS)
 • Sertificējamais ārsta palīgs šo eksāmenu var kārtot vienlaikus ar izglītības programmas beigu pārbaudījumu attiecīgajā pamatspecialitātē, tad sertifikācijas padomei iesniedz arī izglītības dokumenta kopiju
 • Sertifikāta derīguma termiņš sākas ar brīdi, kad lēmums par tā piešķiršanu ir paziņots ārstniecības personai
 • Sertificējamā persona, kura nav nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu, to atkārtoti var kārtot ne ātrāk kā pēc gada

Sertifikācijai iesniedzamie dokumenti:

 • Iesnieguma veidlapa LADĀPPB Sertifikācijas komisijai
 • Sertifikācijas lapa (2.pielikums)
 • Profesionālās darbības pārskats attiecīgajā pamatspecialitātē (atspoguļojot veiktā darba apjomu, intensitāti un kvalitāti apmācības periodā)
 • Izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību
 • Izglītības dokumenta kopiju par iegūto pamatspecialitāti
 • Izglītības iestādes izsniegtu izziņu par izglītības programmas apguvi ( ja vienlaikus kārto sertifikācijas eksāmenu)
 • Uzvārda maiņas gadījumā pievienot apliecinošu dokumentu

Maksa par sertifikāciju ir 59,76 EUR

Par Sertifikāciju iemaksu veikt Latvijas ambulatorā dienesta ārsta palīga profesionālās biedrības norādītajā kontā: AS “Citadele banka”

Reģ. Nr. LV40008010098; Konta Nr.: LV31PARX0000245161018

Santa Dombrovska (tel. 29346869, info@arstapaligs.lv)

Rīgā, Skolas ielā 3 -203 kab. (Latvijas Ārstu biedrības ēkā) katra mēneša I un III ceturtdienā no plkst. 9:00 – 11:00


SERTIFIKĀCIJAS PIETEIKUMA DOKUMENTI

Sertificējamās personas iesniegums

Sertificējamās personas profesionālās darbības pārskats

Sertifikācijas pieteikuma veidlapa

Personas datu izmaiņas