Noderīgi | LADAPPB

Šajā sadaļā Jūs variet iepazīties ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ārsta palīga darbību.
Normatīvie akti ir pieejami aktuālajā redakcijā.

Normatīvie akti