Tēma: Ārsta palīga profesija

Informācija no VI par izmaiņām ārstniecības personu reģistrācijas kārtībā

Veselības inspekcija vēlas Jūs informēt par izmaiņām ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrācijas kārtībā. Sākot ar 2017.gada 24.jūliju, ārstniecības […]

Ārsta palīga profesija

Kā kļūt par ‘’ĀRSTA PALĪGU’’

Ārsta palīga profesija (Profesijas kods – 2240 – 01 ) tās iegūšana balstās pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr.461; Rīgā […]