Aktualitātes

Kādas iespējas ārsta palīgam iegūt Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitāti

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.268 ,Rīgā 2009.gada 24.martā “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 564.punktā teiktajam: Ambulatorā dienesta ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura pēc profesionālās vidējās vai pirmā līmeņa profesionālās augstākās ārsta palīga (feldšera) izglītības iegūšanas ir ieguvusi ambulatorā dienesta ārsta palīga kvalifikāciju.

! Specializāciju/kvalifikāciju  Ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitātē iespējams apgūt jebkurā Latvijas medicīnas koledžā, kurā tiek realizēta attiecīgā studiju programma t.i. “Ambulatorā dienesta ārsta palīgs” .

Sekot līdzi medicīnas koledžu informācijai !

Tiklīdz Latvijas ambulatorā dienesta profesionālajai biedrībai būs informācija par tām medicīnas koledžām, kurās realizē minēto programmu  Jūs tiksiet informēti par katras medicīnas koledžas nosacījumiem studijas programmas apgūšanai.