Aktualitātes

Pediatrija

« Atgriezties Citi

Sadaļā “Izglītība” tiek uzsākta pieteikšanās 2018.gada 20.oktobra   kursam ” Pediatrija”  tēmas:

  1. Jaundzimušo un zīdaiņu novērošana ambulatorajā praksē un biežākās problēmas;
  2. Jaundzimušo sepses biežums hospitalizētiem jaundzimušiem 3 gadu laikā ierosinātāji, riska faktori un mirstība.

Uz e- pastu: jraudovs@gmail.com iespējams iesūtīt jautājumus, uz kuriem kursa laikā tiks sniegtas atbildes.

Lektors : Dr.Lienīte Dāboliņa pediatrs, neonatalogs Bērnu klīniskā universitātes slimnīca.

Piešķirto tālākizglītības punktu apjoms 8 TIP ir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 “Ārstniecības personu Sertifikācijas kārtība“ 5.pielikuma 1.punktu un izmantojami reģistram un resertifikācijai.

Pieteikšanās Kursam: Pediatrija” 23.09.18  SLĒGTA, JO DALĪBNIEKU SKAITS SASNIEDZ ZĀLES IETILPĪBU!!!

LADĀPPB Valdes priekšsēdētājs Juris Raudovs