Aktualitātes

Informācija par kongresu

Godātie, kolēģi/ cienījamās kolēģes!

No 2017. gada 21.–23. septembrim Latvijas Māsu asociācija, Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālā biedrība un Latvijas Vecmāšu asociācija Rīgā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā rīkos 4. Māsu, vecmāšu un ārsta palīgu kongresu (turpmāk – Kongress). Minētais Kongress noritēs izstādes MEDBALTICA 2017 ietvaros.

Kongresa mērķis: aktualizēt spēju pielāgoties mainīgajiem sociāli ekonomiskajiem apstākļiem informācijas tehnoloģiju laikmetā, saglabājot interdisciplināru komandas darbu, kas vērstu uz pacienta centrētu aprūpi.

Plānojam, ka Kongresā piedalīsies līdz 1500 dalībnieki: dažādu specialitāšu māsas, vecmātes, ārstu palīgi, māsu palīgi, māszinību, vecmāšu un ārsta palīgu programmās studējošie, kā arī sociālie darbinieki un citi interesenti.

Plenārsēdēs Latvijas un ārzemju profesionāļi uzstāsies ar priekšlasījumiem un diskutēs par pacientiem sniegtās aprūpes kvalitātes nodrošināšanu, aprūpes darba organizāciju, drošu darba un aprūpes vidi, profesionāļu prakses ētiskajiem un klīniskajiem aspektiem, jaunām tehnoloģijām pacientu aprūpē.

Šobrīd Rīcības komiteja darbojas pie Kongresa sagatavošanās darbiem, un tuvākajā laikā tiks uzsākta reģistrācija, lūdzu sekojiet informācijai!

Ar cieņu 4. Māsu, vecmāšu un ārsta palīgu kongresa vārdā

Dita Raiska, “Latvijas Māsu asociācija”, tālr. 28653545, epasts: dita.raiska@masuasociacija.lv

Kristīne Embure-Zapoļska, “Latvijas Vecmāšu asociācija”, tālr.29115435, epasts: embure@inbox.lv

Juris Raudovs, Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālā biedrība, tālr.29425777, epasts: jraudovs@gmail.com