Aktualitātes

Informācija E-veselības sistēmas lietotājiem

« Atgriezties Citi

Labdien, kolēģi!

LADĀPPB saņēma no Nacionālā veselības dienesta sekojošu informāciju, kuru publicējam mājas lapā Jūsu informēšanai:

Ar šo vēlamies informēt E-veselības, ka saskaņā ar MK noteikumu nr. 555 un nr.175 grozījumiem spēkā ir stājusies norma, ka Ģimenes ārsta praksē nodarbinātai māsai (medicīnas māsai) ir tiesības tehniski izrakstīt parasto elektronisko recepti, kā arī īpašo elektronisko recepti zālēm un medicīniskām ierīcēm, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem, ievērojot šādus nosacījumus:

48.8 Ģimenes ārsta praksē nodarbinātai māsai (medicīnas māsai) ir tiesības tehniski izrakstīt parasto elektronisko recepti, kā arī īpašo elektronisko recepti zālēm un medicīniskām ierīcēm, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem, ievērojot šādus nosacījumus:

48.8 1. elektroniskā recepte tiek izrakstīta atbilstoši ģimenes ārsta pirmreizēji izrakstītajai elektroniskajai receptei, ja ģimenes ārsts devis šādu uzdevumu un nozīmētajā terapijā nav nepieciešamas izmaiņas;

48.8 2. ģimenes ārsts ir atbildīgs par elektroniskās receptes izrakstīšanas nepieciešamību un nozīmētās zāļu terapijas pamatotību;

48.8 3. māsa (medicīnas māsa) ir atbildīga par elektroniskās receptes noformēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un šo noteikumu 48.8 1. apakšpunktā minētās prasības izpildi.

Ņemot vērā augstāk minēto, E-veselības sistēmas lietotāju pārvaldības IS ir uzsākta pakāpeniska lietotāju tiesību piešķiršanas procedūra tām māsām, par kurām ir atsūtīta pieteikuma veidlapa par e-receptes funkcionalitātes pievienošanu E-veselības sistēmā un ir noslēgta vienošanās ar NVD, provizoriski plānojam ievadīt visus pieteiktos datus un atvērt piekļuvi minētajai funkcionalitātei E-veselības sistēmā līdz nākamās nedēļas 29.05.2019.

MK noteikumi nr.555 grozījumi: 

14.2. ģimenes ārsta praksē nodarbinātiem ārsta palīgiem (feldšeriem) un māsām ir tiesības izrakstīt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces atbilstoši normatīvajos aktos par recepšu izrakstīšanu noteiktajai kārtībai, ja šādas tiesības ir noteiktas starp dienestu un ārstniecības iestādi noslēgtajā līgumā par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu no valsts budžeta līdzekļiem;

14.3. ārsta palīgiem, kuri strādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstniecības iestādē, atbilstoši normatīvajos aktos par recepšu izrakstīšanu noteiktajai kārtībai ir tiesības izrakstīt ambulatorajai ārstēšanai paredzētās no valsts budžeta līdzekļiem kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces, ja to nosaka līgums, kas noslēgts starp dienestu un Ieslodzījuma vietu pārvaldi.

(Grozīts ar MK 07.05.2019. noteikumiem Nr. 192)

Tāpat ir stājušies spēkā MK noteikumu nr. 555 un nr.175 grozījumi (punkts 33.1 ) par Ģimenes ārsta praksē nodarbināto ārsta palīgu (feldšeru) un ārsta palīgu (feldšeru), kuri strādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstniecības iestādē tiesībām izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem atbilstoši kompensācijas kārtībai.

Minētie ārstu palīgi, par kuriem ir atsūtīta pieteikuma veidlapa par īpašās e-receptes izrakstīšanas funkcionalitātes pievienošanu E-veselības sistēmā un ir noslēgta vienošanās ar NVD var uzsākt darbu nekavējoši.

33.1 Tiesības izrakstīt zāles un medicīniskās ierīces, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā sedz no zāļu iegādes izdevumu kompensācijai piešķirtajiem līdzekļiem atbilstoši kompensācijas kārtībai, ir ārstam, kas ir līgumattiecībās ar dienestu. Ģimenes ārsta praksē nodarbināts ārsta palīgs (feldšeris) un ārsta palīgs (feldšeris), kurš strādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstniecības iestādē, ir tiesīgs izrakstīt minētās zāles un medicīniskās ierīces, ievērojot šādus nosacījumus:

33.1 1. recepte tiek izrakstīta sadarbībā ar ģimenes ārstu vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārstu;

33.1 2. ģimenes ārsts vai Ieslodzījuma vietu pārvaldes ārsts ir pārliecināts un atbildīgs par zāļu un medicīnisko ierīču nepieciešamību;

33.1 3. ārsta palīgs (feldšeris) ir atbildīgs par receptes noformēšanu atbilstoši šo noteikumu prasībām un šo noteikumu 33.1 1. apakšpunktā minētās prasības izpildi.

(MK 07.05.2019. noteikumu Nr. 193 redakcijā)

Jautājumu vai problēmu gadījumos, lūdzam E-veselības sistēmas lietotājus vērsties E-veselības sistēmas lietotāju atbalsta dienestā: Speciālistiem –  67803301

Darba laiks: katru dienu no plkst. 8.00 līdz 20.00.

Elektroniskai saziņai un konsultācijām: atbalsts@eveseliba.gov.lv