Es,

(vārds, uzvārds, personas kods)

resertifikācijas lapu (uz

lapas pusēm)

profesionālās darbības pārskatu (uz

lapas pusēm)

iepriekš iegūtā sertifikāta kopija

laulības apliecības kopija, uzvārda maiņas gadījumā

dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi

maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu

profesijā.

Pārbaudiet sagatavoto informāciju! Nospiežot taustiņu „Saglabāt” Jūsu sagatavotā informācija tiks ģenerēta PDF formātā un Jums būs iespēja to saglabāt savā datorā vai zibatmiņā. Pēc taustiņa „Saglabāt” nospiešanas Jūsu sagatavotā informācija būs pieejama tikai Jūsu datorā vai zibatmiņā. Latvijas Ambulatorā dienesta Ārsta palīgu profesionālā biedrība neveic Jūsu ievadīto datu saglabāšanu.