Sertificējamās personas iesniegums


Es,

(vārds, uzvārds, personas kods)

(specialitātes nosaukums)

sertifikācijas lapu (uz

lapas pusēm)

profesionālās darbības pārskatu (uz

lapas pusēm)

izglītības dokumenta (diploma) kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;

izglītības dokumenta kopiju par iegūto izglītību pamatspecialitātē vai papildspecialitātē;

izglītības iestādes izsniegtu izziņu par izglītības programmas apguvi, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām attiecībā uz izglītību, kāda nepieciešama konkrētās pamatspecialitātes, apakšspecialitātes vai papildspecialitātes iegūšanai

izglītības dokumenta kopiju par tālākizglītības programmas apguvi attiecīgajā ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē

Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu.

profesijā.

Pārbaudiet sagatavoto informāciju! Nospiežot taustiņu „Saglabāt” Jūsu sagatavotā informācija tiks ģenerēta PDF formātā un Jums būs iespēja to saglabāt savā datorā vai zibatmiņā. Pēc taustiņa „Saglabāt” nospiešanas Jūsu sagatavotā informācija būs pieejama tikai Jūsu datorā vai zibatmiņā. Latvijas Ambulatorā dienesta Ārsta palīgu profesionālā biedrība neveic Jūsu ievadīto datu saglabāšanu.