Aktualitātes

PULMONOLOĢIJA tēma ”Klepojošs pacients”

« Atgriezties Citi

Sadaļā “Izglītība” tiek uzsākta pieteikšanās 2018.gada 24.novembŗa  kursam ” Pulmonoloģija”  tēmas tiek precizētas.

Uz e- pastu: jraudovs@gmail.com iespējams iesūtīt jautājumus, uz kuriem kursa laikā tiks sniegtas atbildes.

Lektors : Pneimonologs Madara Tirzīte rīgas stradiņa Universitāte, Iekšķīgo slimību katedra, Rīgas austrumu klīniskās universitātes slimnīcas ”Gaiļezers” ambulatorā daļa.

Piešķirto tālākizglītības punktu apjoms 8 TIP ir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 “Ārstniecības personu Sertifikācijas kārtība“ 5.pielikuma 1.punktu un izmantojami reģistram un resertifikācijai.

 

LADĀPPB Valdes priekšsēdētājs Juris Raudovs