Uzdevumi | LADAPPB

Biedrības uzdevumi:

  • pārstāvēt PVA strādājošo ārsta palīgu un ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālās un ekonomiskās intereses valsts un pašvaldību institūcijās, iesaistīties PVA strādājošo ārstniecības personu juridiskā aizsardzībā un pārstāvēt to intereses tiesu institūcijās;
  • veicināt ārsta palīgu un ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesijas un specialitātes prestižu un cieņu sabiedrībā;
  • piedalīties ārsta palīgu un ambulatorā dienesta ārsta palīgu nepieciešamā zināšanu, kompetenču apjoma noteikšanas izstrādē kā arī citu normatīvo aktu izstrādē kas saistīti ar profesiju un specialitāti;
  • veikt ambulatorā dienesta ārsta palīgu sertifikāciju un resertifikāciju Latvijas Republikā atbilstoši pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;
  • piedalīties ārsta palīgu un ambulatorā dienesta ārsta palīgu pamatizglītības un tālākizglītības programmu izstrādē un pilnveidošanā;
  • piedalīties vadlīniju, ieteikumu un jaunu medicīnas tehnoloģiju ieviešanas izstrādē;
  • sniegt skaidrojumus un atsauksmes juridiskām un fiziskām personām par jautājumiem PVA, kas skar ārsta palīga profesiju un ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitāti kā arī deleģēt šim nolūkam attiecīgus speciālistus – ekspertus;
  • veicināt izglītības un zinātnes attīstību PVA, kas skar ārsta palīga profesiju un ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitāti atbalstīt konferences un seminārus;
  • sadarboties ar citām profesionālām institūcijām, universitātēm, augstskolām, medicīnas koledžām un citām mācību iestādēm, sevišķi tām, kuras var veicināt ārsta palīgu un ambulatorā dienesta ārsta palīgu attīstību Latvijā, iesaistīties starptautisko PVA jomas organizāciju darbībā;
  • veikt citas darbības, kuras nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem, Latvijas Ārstu biedrības un Latvijas ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības un šajos statūtos noteikto kārtību;