Aktualitātes

Latvijas ambulatorā dienesta ārsta palīga profesionālā biedrība par pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi

« Atgriezties Citi

Cienijamās kolēģes un Godātie kolēģi!

Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīgu profesionālā  biedrība (LADĀPPB) ir viena no divdesmit trijām sabiedriskajām organizācijām,  kura ir Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības  (LĀPPOS) biedrs.

LADĀPPB valde informē, ka LĀPPOS kā vienota ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un pacientu organizāciju 11.maija protesta akcijas “Par pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpes” dalīborganizācijām no Ministru prezidenta biroja ir saņēmusi uzaicinājumu piedalīties sanāksmē š.g. 18.maijā plkst.9.30, lai kopā ar Ministru prezidentu K.Kariņu, Veselības ministri L.Meņģelsoni un Finanšu ministru A. Ašeradenu pārrunātu aktualitātes veselības aprūpē, protesta akcijas prasības un rastu nepieciešamos risinājumus krīzes pārvarēšanā.

Protesta akcijas dalībnieki vienojās par vienotu prasību uzturēšanu, kas balstītas uz Sabiedrības veselības pamatnostādnēm  2021.–2027. gadam, pieprasot:

1) rast papildus finansējumu veselības nozares pamatfunkciju izpildei vismaz 140 milj.EUR;

2) valsts budžetā 2024. gadam paredzēt papildus finansējumu veselības nozares pamatfunkciju izpildei vismaz 310 milj. EUR,kā tas ir noteikts pamatnostādnēs, lai nodrošinātu izvirzīto mērķi “uzlabot Latvijas iedzīvotāju veselību, pagarinot labā veselībā nodzīvoto mūžu, novēršot priekšlaicīgu mirstību un mazinot nevienlīdzību veselības jomā”.

Šīs dienas (17.05.2023) protesta akcijas dalībnieku sanāksme lēma, ka,  sarunās ar Ministru prezidentu un citiem politiķiem, stingri tiks uzturētas izvirzītās prasības, neatkāpjoties no politiķu solījumiem un Sabiedrības veselības pamatnostādnēs noteiktajām prioritātēm un finansējuma apjomu, kas sastāda 12% no valsts budžeta veselības aprūpei  jau 2023.gadā. Pieprasītais finansējuma apjoms ir fiksēts valsts pamatbudžetā nevis tiek piedāvāts  kā kārtējais  krīzes risinājums veselības aprūpes sistēmā.

Ārstniecības personu un pacientu definēto prasību nepildīšanas gadījumā, rudens pienāks vēl skarbāks, proti, veselības aprūpes pakalpojumi kļūs vēl nepieejamāki pacientiem, kas protesta akcijas dalībnieku skatījumā nav pieļaujams, tādēļ tiek plānotas plaša mēroga protesta akcijas rudenī (septembris – oktobris), ja tuvākajā laikā netiks rasts dialogs un risinājumi.

LADĀPPB valde informē, ka  LĀPPOS šajā sanāksmē pārstāvēs visus organizācijas biedrus un iestāsies par ārstniecības personu, ārstniecības atbalsta personu un pacientu kopējo interešu aizstāvību, lai kopīgiem spēkiem rastu risinājumu un spētu iziet no krīzes veselības aprūpē.

 

LADĀPPB valde