Aktualitātes

Kā kļūt par ‘’ĀRSTA PALĪGU’’

Ārsta palīga profesija (Profesijas kods – 2240 – 01 ) tās iegūšana balstās pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumi Nr.461; Rīgā 2010.gada 18.maijā „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”.

Ārsta palīga profesijas standarts ir saskaņots Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes 2011. gada 14.septembra sēdē protokols Nr.7.

Profesionālais kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.

Ārsta palīga profesiju iespējams apgūt vairākās Latvijas medicīnas koledžās, kurās realizē Ārsta palīga profesijas apgūšanu. Absolvējot kādu no Latvijas medicīnas koledžām un iegūstot profesiju ‘’Ārsta palīgs’’ Jums paveras sekojošas darba iespējas: Absolventi var strādāt ambulatorās ārstniecības iestādēs, neatliekamās medicīniskās palīdzības iestādēs, stacionārās ārstniecības iestādēs – neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, ģimenes ārstu praksēs, militārās medicīnas dienestos, privātklīnikās u. c.

Iegūstot Ārsta palīga diplomu Jūsu Ārsta palīga darbība balstās saskaņā ar Ārstniecības likuma 26. panta pirmo daļu: ”Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei atļauts ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas ārstniecības personu reģistrā”.

PAZIŅOJUMS PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Uzzini vairāk!