Kursi

Esi gatavs ik gadu veikt ieguldījumu savā labā!

Latvijas Ambulatorā dienesta ārsta palīga profesionālās biedrības izglītības centra uzdevumi:

1. veicināt izglītības un zinātnes attīstību PVA, kas skar ārsta palīga profesiju un ambulatorā dienesta ārsta palīga specialitāti atbalstīt konferences un seminārus;

2. nodrošināt ārstniecības personām kvalitatīvas teorētiskās un praktiskās zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju;

3. attīstīt un pilnveidot ārstniecības personu profesionālās zināšanas, prasmes un kompetences, veicinot viņu radošu profesionālās meistarības izaugsmi strādājot patstāvīgi vai komandā;

4. nodrošināt organizējot tematiskus seminārus un konferences, pieaicinot lektorus profesionālo kompetenču padziļināšanai.

Izglītības kursi ir saskaņoti un apstiprināti ārstniecību personu sertifikāciju padomēs, atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 943 „Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” noteiktai kārtībai.

Kursa nosaukums Lektors Norises laiks Norises vieta Maksa
Gastroenteroloģija no plkst.12:00 Dr.Zane Straume; Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca;Medicīnas centrs ARS; Rīgas stradiņa universitāte, Iekšķīgo slimību katedra 24/04/2021
12:00
ZOOM platformā.Pēc veiktās apmaksas Jums uz norādīto e- pastu tiks nosūtīta saite un kods, lai pieslēgtos lekcijai EUR 15.00 Ar pārskaitījumu uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Kursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
Pieteikšanās lekcijai slēgta!!!
Psihiatrija Profesore Santa Purviņa; Vadošais pētnieks, Valsts SIA ”Paula stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca” zinātnieskais institūts, Ārste psihiatre. 27/03/2021
09:00 - 15:00
ZOOM platformā.Pēc veiktās apmaksas Jums uz norādīto e- pastu tiks nosūtīta saite un kods, lai pieslēgtos lekcijai EUR 15.00 Ar pārskaitījumu uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Kursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
Pieteikšanās lekcijai slēgta!!!
”Kardioloģija- Hronisku pacientu aprūpe ambulatorajā praksē” Dr.Marija Tokmanceva – Apmācīttiesīgs ārsts, P.Stradiņa KUS . 13/03/2021
09:00 - 15:00
ZOOM platformā.Pēc veiktās apmaksas Jums uz norādīto e- pastu tiks nosūtīta saite un kods, lai pieslēgtos lekcijai EUR 15.00 Ar pārskaitījumu uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Kursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
Pieteikšanās lekcijai slēgta!!!
LADĀPPB GADA ATSKAITES KONFERENCE / AKTUALITĀTES TRAUMATOLOĢIJĀ (Zoom platformā) Apmācīttiesīgs ārsts traumatologs, ortopēds – Dr. Ēriks Ozols, Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” 27/02/2021
09:00 - 15:00
ZOOM platformā.Pēc pieteikšanās dalībai konferencē Jums uz norādīto e- pastu tiks nosūtīta saite un kods, lai pieslēgtos lekcijai un konferencei Pieteikšanās Konferencei šobrīd slēgta!!! BIEDRĪBAS BIEDRIEM BEZ MAKSAS! Pārējiem interesentiem EUR 20.00 Ar pārskaitījumu uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
LEKCIJA ZOOM PLATFORMĀ: ”PEDIATRIJA” Dr.Mārīte Poga, bērnu alergologs, pediatrs, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca . 30/01/2021
09:00 - 15:00
ZOOM platformā.Pēc veiktās apmaksas Jums uz norādīto e- pastu tiks nosūtīta saite un kods, lai pieslēgtos lekcijai EUR 15.00 Ar pārskaitījumu uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Kursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
Pieteikšanās lekcijai slēgta!!!
LEKCIJA ZOOM PLATFORMĀ: ”UROLOGIJA AMBULATORAJĀ PRAKSĒ” Dr.Vita Melne, sertificēts urologs. 19/12/2020
09:00 - 15:00
ZOOM platformā.Pēc veiktās apmaksas Jums uz norādīto e- pastu tiks nosūtīta saite un kods, lai pieslēgtos lekcijai EUR 15.00 Ar pārskaitījumu uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Kursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
Pieteikšanās lekcijai slēgta
LEKCIJA ZOOM PLATFORMĀ:”ĀRSTNIECĪBAS PERSONU UN PACIENTU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA,ĀRSTĒJOT UN ĀRSTĒJOTIES” Dr.Dace Guģe sertificēta, apmācīttiesīga tiesu medicīnas eksperte; Ārste eksperte 21/11/2020
09:00 līdz 14:00
ZOOM platformā.Pēc veiktās apmaksas Jums uz norādīto e- pastu tiks nosūtīta saite un kods, lai pieslēgtos lekcijai EUR 15.00 Ar pārskaitījumu uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Kursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
Narkoloģija Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs, Dr.Larisa Pavlova 24/10/2020
09:00 - 15:00
Latvijas Zinātņu Akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga, Portretu zālē (3.stāvā) Biedrības biedriem EUR 15.00 pārējiem interesentiem EUR 18,00 maksājums veicams ar pārskaitījumu uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Kursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
Pieteikšanās kursam slēgta !!!
Aktualitātes Reimatoloģijā ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē Dr. Signe Zelča, sertificēta interniste, sertificēta reimatoloģe;  SIA” Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca. 03/10/2020
10:00 - 15:00
Latvijas Zinātņu Akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga, Portretu zālē (3.stāvā) Biedrības biedriem EUR 15.00 pārējiem interesentiem EUR 18,00 maksājums veicams ar PĀRSKAITĪJUMU uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Kursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
Pieteikšanās kursam slēgta !!! APAKSA KURSU APMEKLĒJUMAM VEICAMA PIESAKOTIES !!!
Neatliekamā medicīniskā palīdzība dzīvībai bīstamās situācijās Bērniem un pieaugušajiem Ambulatorā dienesta ārsta palīga praksē Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas,anesteziologs,reanimatologs Jurijs Bormotovs 26/09/2020
09:00 - 15:00
Latvijas Zinātņu Akadēmija, Akadēmijas laukums 1, Rīga, Portretu zālē (3.stāvā) Biedrības biedriem EUR 15.00 pārējiem interesentiem EUR 18,00 maksājums veicams ar pārskaitījumu uz Banka Citadele, IBAN konta Nr.: LV31PARX0000245161018 Kursa neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.
Pieteikšanās kursam slēgta !!! APAKSA KURSU APMEKLĒJUMAM VEICAMA PIESAKOTIES !!!

* - cena LADĀPPB biedriem