Aktualitātes

Infekcijas

« Atgriezties Citi

2019.gada 10.janvārī Pieteikšanās kursam Infekcijas slēgta jo konferences apmeklētāju skaits sasniedzis maksimālo zāles ietilpību!!!

Sadaļā “Izglītība”  ”Infekcijas” kursā iekļautas sekojošas tēmas:

  • Respiratorās infekcijas pieaugušajiem – aktuālais un svarīgais.
  • Caurejas un to raksturojums. Terapijas principi.
  • Vīrushepatītu aktualitātes šodien.
  • Ērču pārnestās infekcijas.
  • Vakcinācijas jautājumi klīniskajā darbā.

Uz e- pastu: jraudovs@gmail.com iespējams iesūtīt jautājumus, uz kuriem kursa laikā tiks sniegtas atbildes.

Lektore: Prof. Angelika Krūmiņa

Docētāja, Infektoloģijas un dermatoloģijas katedra

Piešķirto tālākizglītības punktu apjoms 8 TIP  ir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943
“Ārstniecības personu Sertifikācijas kārtība“ 5.pielikuma 1.punktu un izmantojami ārsta palīgu reģistram un resertifikācijai.

Neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta un netiek pārcelta uz citiem kursiem.

LADĀPPB Valdes priekšsēdētājs Juris Raudovs