Aktualitātes

HOPS ārsta palīga praksē/LADĀPPB konference

« Atgriezties Citi

LADĀPPB š.g. 22.februārī rīko konferenci nosakot sekojošu dienas kārtību:

No plkst. 9:00 līdz plkst.12:00 lekcija par HOPS ambulatorajā praksē. Lektors Dr.Ritvars Ziedonis

No plkst.12:00 līdz plkst.13:15 pusdienu pārtraukums/diskusijas

No plkst.13:15 līdz plkst.15:00

  1. Atskaites ziņojumi par paveikto, darbības plāna apspriešana un tā apstiprināšana;
  2. Dažādi jautājumi.

LADĀPPB biedriem, kuri veikuši regulāri biedru naudas iemaksas konferences apmeklējums bez maksas, pārējiem interesentiem EUR 15:00.

Pieteikšanās konferencei elektroniski (ņemot vērā aktivitāti dalībai  konferencē priekšroka tiks dota LADĀPPB biedriem).

Piešķirto tālākizglītības punktu apjoms 8 TIP ir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 “Ārstniecības personu Sertifikācijas kārtība“ 5.pielikuma 1.punktu un izmantojami reģistram un resertifikācijai.

Ar cieņu,

LADĀPPB Valdes priekšsēdētājs

Juris Raudovs, 29425777