Aktualitātes

Aktualitātes Internajā medicīnā

« Atgriezties Citi

Sadaļā “Izglītība” tiek uzsākta pieteikšanās kursam ”Aktualitātes Internajā medicīnā” kursā iekļautas sekojošas tēmas:

  • Neatliekamās situācijas internajā medicīnā ambulatorā ārsta palīga praksē;
  • Jaunais un vecais iekšķīgo slimību vadīšanā;
  • Pacientu objektīvā izmeklēšana un novērtēšana;
  • Diskusija par klīniskiem gadījumiem.

Uz e- pastu: jraudovs@gmail.com iespējams iesūtīt jautājumus, uz kuriem kursa laikā tiks sniegtas atbildes.

Lektore: SIA Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīca, Ārste Interniste Sandra Seimane

Piešķirto tālākizglītības punktu apjoms 8 TIP  ir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943
“Ārstniecības personu Sertifikācijas kārtība“ 5.pielikuma 1.punktu un izmantojami ārsta palīgu reģistram un resertifikācijai.

LADĀPPB Valdes priekšsēdētājs Juris Raudovs