Aktualitātes

Aktuālā informācija Ārsta palīgiem un Ambulatorā dienesta ārsta palīgiem saistībā ar reģistru Veselības inspekcijā

« Atgriezties Aktualitātes

Š.g. 1. jūnijā stājas spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 317” Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība’’. (Noteikumi attiecās uz visām ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām vienoti)

Stājoties spēkā minētajiem noteikumiem, ārstniecības personām būtiski mazināsies administratīvais slogs un vienkāršosies administratīvās procedūras reģistra uzturēšanai.

Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām:

  • Ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām turpmāk būs nepieciešama tikai pirmreizēja reģistrācija, jo saskaņā ar Ārstniecības likuma 26. panta pirmo daļu: ”Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei atļauts ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas ārstniecības personu reģistrā”. Šī likuma daļa attiecas uz Ārsta palīgiem, kā arī tiem, kuriem ir beigušies sertifikāta derīguma termiņš.
  • Pirmreizējās reģistrācijas termiņš būs pieci gadi, tas ir, ka pēc medicīnas koledžas beigšanas, Jums personīgi jādodas uz Veselības inspekciju, lai veiktu pirmreizējo ārstniecības personas reģistru Profesijā. Ja šā termiņa laikā ārstniecības persona vai ārstniecības atbalsta persona attiecīgi iegūst ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikātu, personas reģistrācijas termiņu attiecīgajā profesijā Reģistrs pagarinās uz Sertifikātā iegūtās specialitātes derīguma laiku tie ir pieci gadi, kas ir par vienu gadu garāks par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas sertifikāta derīguma termiņu.
  • Veicot Resertifikāciju Ārstniecības personai pašai turpmāk nebūs jāiesniedz  informācija Reģistram par sertifikātiem (to sniegs sertifikācijas insititūcijas), un darba attiecību uzsākšanu vai izbeigšanu ārstniecības iestādē (to sniegs ārstniecības iestāde).
  • Sertificētām personām (Ambulatorā dienesta ārsta palīgiem) reģistrācijas termiņu pagarinās uz laiku, kas ir par vienu gadu ilgāks nekā sertifikāta derīguma termiņš, ja tiek ievērotas visas prasības, kuras ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.943, Rīga,2012.18.decembrī.” Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība’’.
  • Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kurām nav sertifikāta, tāpat kā iepriekš reizi piecos gados būs jāveic pārreģistrācija, iesniedzot Reģistram  informāciju par profesionālo zināšanu, prasmju apguvi vai pilnveidi150 stundu apjomā vai informāciju par profesionālās atbilstības pārbaudes eksāmena sekmīgu nokārtošanu.
  • Noteikumi paredz atsevišķu regulējumu attiecībā uz reģistrācijas termiņa atjaunošanu tām ārstniecības personām, kuras profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ir veikušas profesionālo darbību ārpus Latvijas Republikas, kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā.
  • Noteikumi paredz reģistrācijas termiņa apturēšanu un reģistrācijas anulēšanu.
  • Līdz 2016. gada 1. septembrim tiesības pirmreizēji reģistrēties Reģistrā attiecīgajā profesijā ir atsevišķām ārstniecības personām, kuras profesionālo kvalifikāciju ieguvušas, piemēram, Eiropas Sociālā fonda bezmaksas pārkvalifikāciju kursu veidā.

Sākot ar 2017. gada 1. janvāri reģistrācijas, apliecības tiks izsniegtas tikai pēc pieprasījuma un tas būs maksas pakalpojums.

 

PAZIŅOJUMS PAR SĪKDATŅU IZMANTOŠANU
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes – nelielas teksta datnes, kuras tiek saglabātas Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Uzzini vairāk!