Aktualitātes

Ambulatorās brūču aprūpes modernie aspekti

« Atgriezties

Piešķirto tālākizglītības punktu apjoms 8 TIP  piešķirti saskaņā ar 2012.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.943 ”Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” 5.pielikuma 1.punktu., un tie izmantojami ārstniecības personu reģistram un resertifikācijai.