Aktualitātes

Infekciju slimības

« Atgriezties Citi

Sadaļā “Izglītība” tiek uzsākta pieteikšanās 2018.gada 20.janvāra  kursam ” Infekciju slimības” kursā iekļauto tēmu apkopojums tiks sniegts tuvākajā laikā.

 

Uz e- pastu: jraudovs@gmail.com iespējams iesūtīt jautājumus, uz kuriem kursa laikā tiks sniegtas atbildes.

Lektore: SIA Rīgas Austrumu Klīniskā Universitātes slimnīcas, Stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs”. virsārste Velga Ķūse

Piešķirto tālākizglītības punktu apjoms 8 TIP ir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943
“Ārstniecības personu Sertifikācijas kārtība“ 5.pielikuma 1.punktu un izmantojami reģistram un resertifikācijai.

Pieteikšanās kursam tiks slēgta 2018.gada 17.janvārī.

LADĀPPB Valdes priekšsēdētājs Juris Raudovs